Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0048-C0001
Номер на проект: РД-08-441/05.08.2010 г.
Наименование: "Обезпечаване на разходите за изготвяне на доклад по наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при прилагане на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г."
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 27.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 29.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проследяване на екологичните ефекти и въздействето върху околната среда при изпълнението на проектите включени в Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЮНИ ПРОДЖЕКТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 940 BGN
Общ бюджет: 16 445 BGN
БФП: 16 445 BGN
Общо изплатени средства: 16 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 445 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 978 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 467 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 467 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз