Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0048-C0001
Номер на проект: CO/INV/048/22.01.2008
Наименование: "Технологична модернизация на Метрон АД"
Бенефициент: "МЕТРОН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 11.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Божурище
Описание
Описание на проекта: постигане на принос към развитие на българска динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар, чрез развиване на конкурентноспособността на българското предприятие Метрон АД поради извършване на инвестиции.
Дейности: Придобиване на ДМА и НМА
Одит
Застраховане
Публичност и визуализация
финансиране
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Геос машини" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 063 BGN
Общ бюджет: 846 874 BGN
БФП: 254 062 BGN
Общо изплатени средства: 254 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 254 062 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 215 953 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 109 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 109 BGN
Финансиране от бенефициента 592 813 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз