Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0108-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/049
Наименование: Обновление и рехабилитация на ОУ „проф. д-р Асен Златаров” – с. Минерални бани
Бенефициент: Община Минерални бани
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 20.10.2008
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Минерални бани
Описание
Описание на проекта: • Подкрепа за населени места, които имат капацитет да се превърнaт във важни социално-икономически центрове, допринасяйки за повишаване на социалната и икономическа активност • Използване на възможностите, които предоставят инвестициите в образователна инфраструктура • Подобряване на услугите в областта на образованието, чрез подобряване на свързаната с тях инфраструктура • Превръщане на малките общини в привлекателно място за местни и чуждестранни инвестиции • Насърчаване на равнопоставенос
Дейности: Организация и управление на проекта
подготовка и изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
Строително-ремонтни работи на ОУ „проф. д-р А. Златаров”
Дейности за визуализация и публичност дейността ще се извършва на определени етапи през целия период на изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 963 944 BGN
Общ бюджет: 578 137 BGN
БФП: 578 137 BGN
Общо изплатени средства: 567 462 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 578 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 339 166 BGN
2011 257 504 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 24 458 BGN
2015 - 4 749 BGN
567 462 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 491 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 288 291 BGN
2011 218 879 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 20 790 BGN
2015 - 4 037 BGN
482 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 875 BGN
2011 38 626 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 3 669 BGN
2015 - 713 BGN
85 119 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз