Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0087-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/486
Наименование: "Училището - територия на екологичните инициативи"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: *Подготовка на дейност 1 Работни срещи с партньорите
*Изпълнение на дейност 1 Работни срещи с партньорите
*Подготовка на дейност 2 Информационна кампания
*Изпълнение на дейност 2 Информационна кампания
Подготовка на дейност 3 Работа с екологичните клубове
Изпълнение на дейност 3 Работа с екологичните клубове
Подготовка на дейност 4 Екологично обучение на ученици
Изпълнение на дейност 4 Екологично обучение на ученици
Подготовка на дейност 5 Въвеждане на Програма за разделно сметосъбиране
Изпълнение на дейност 5 Въвеждане на Програма за разделно сметосъбиране
Подготовка на дейност 6 Кампания за почистване
Изпълнение на дейност 6 Кампания за почистване
Подготовка на дейност 7 Обучение за разработване на микро -проекти
Изпълнение на дейност 7 Обучение за разработване на микро -проекти
Подготовка на дейност 8 Конкурс за ученически екопроекти
Изпълнение на дейност 8 Конкурс за ученически екопроекти
Подготовка на дейност 9 Реализация на ученически проекти
Изпълнение на дейност 9 Реализация на ученически проекти
Изпълнение на дейност 10 Администриране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 391 BGN
Общ бюджет: 35 139 BGN
БФП: 29 270 BGN
Общо изплатени средства: 29 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 878 BGN
2009 4 380 BGN
2010 19 006 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 996 BGN
2009 3 723 BGN
2010 16 155 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 882 BGN
2009 657 BGN
2010 2 851 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 390 BGN
Финансиране от бенефициента 6 928 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз