Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0705-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/102
Наименование: ---
Бенефициент: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1.* Подготовка на дейност 1 Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областа на изкуството, науката и спорта.
1.2.* Изпълнение на дейност 1 Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областа на изкуството, науката и спорта.
2.1.* Подготовка на дейност 2 Разширение на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, вкл. насърчаване на забавно-развлекателни състезания и конкурси с включване на родители, ученици и учители
2.2.* Изпълнение на дейност 2 Разширение на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, вкл. насърчаване на забавно-развлекателни състезания и конкурси с включване на родители, ученици и учители
3.1.* Подготовка на дейност 3 Организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност
3.2.* Изпълнение на дейност 3 Организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност
4.1.* Подготовка на дейност 4 Естетизиране на вътрешната и външна училищна среда
4.2.* Изпълнение на дейност 4 Естетизиране на вътрешната и външна училищна среда
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 824 BGN
Общ бюджет: 34 168 BGN
БФП: 34 168 BGN
Общо изплатени средства: 34 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 900 BGN
2009 16 701 BGN
2010 8 560 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 565 BGN
2009 14 196 BGN
2010 7 276 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 335 BGN
2009 2 505 BGN
2010 1 284 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 124 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз