Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0194-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/651
Наименование: "Създаване на Детски Клубове в СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Бенефициент: СОУ "Св.Св.Кирил и Мтодий" - с.Ново село
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Ново село
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. дейност 1 Създаване на екип на проекта
3. * дейност 3 Създаване на Клуб „ Млад оператор”
4. дейност 4 Създаване на клуб” Добре дошли в света на цветята”
5. дейност 5 Създаване на Клуб „Открий света чрез информационните технологии”
2. дейност 2 Създаване на Звено за управление на Проекта (ЗУП)
6. * дейност 6 Закупуване на необходимите материали и приспособяване на помещения за работа на децата по Клубове
7. * дейност 7 Разработване на специално адаптирани за възрастта и нивото на децата на учебни пособия и помагала от ръководителите на Клубовете
8. * дейност 8 Популяризиране на дейностите извършени по проекта
11. Конкурс за най – добре и интересно разработена уеб страница
13. Дейност 13 Конкурс за най – добър видеоклип
14. Дейност 14 Фестивал на цветята
15. Дейност 15 Ден във виртуалното пространство
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА НОВО СЕЛО
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 400 BGN
Общ бюджет: 10 993 BGN
БФП: 10 993 BGN
Общо изплатени средства: 10 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 880 BGN
2009 2 716 BGN
2010 5 397 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 448 BGN
2009 2 309 BGN
2010 4 587 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 344 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 432 BGN
2009 407 BGN
2010 810 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 649 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз