Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0004-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/004
Наименование: "Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна"
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 02.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в Икономически университет – Варна чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3 Изпълнение на СМР Дейност 3 Изпълнение на СМР
Независим строителен надзор и авторски контрол Независим строителен надзор и авторски контрол
Дейност 5 Доставка и монтаж на специализираното оборудване Дейност 5 Доставка и монтаж на специализираното оборудване
Дейност 6 Публичност и визуализация на дейностите по проекта Дейност 6 Публичност и визуализация на дейностите по проекта
Дейност 7 Финансов одит на проекта Дейност 7 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 494 243 BGN
Общ бюджет: 2 504 831 BGN
БФП: 2 504 831 BGN
Общо изплатени средства: 2 379 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 504 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 161 836 BGN
2012 1 216 654 BGN
2013 564 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 379 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 128 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 987 560 BGN
2012 1 145 972 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 133 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 376 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 174 275 BGN
2012 70 682 BGN
2013 564 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
245 521 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз