Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0172-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/332
Наименование: Добрите практики при развитието на извънкласните дейности в Средно общообразователно училище "Пейо Крачолов Яворов" - гаранция за превръщането на училището в привлекателна територия за ученика
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Пейо Крачолов Яворов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.* Стартиране на проекта
2.* Избор и назначаване на преподавателите, които ще водят отделните дейности
3. Провеждане на извънкласните форми
3.1. Кръжок по художествено слово
3.2. Кръжок по изобразително изкуство
3.3. Духов оркестър
3.4. Кръжок по шахмат
3.5. Спортна секция по волейбол
3.6. Кръжок по информационни технологии
3.7. Клуб за туризъм
3.8. Балетна формация “Диви”
3.9. Мажоретен състав
4.* Осигуряване на публичност
4.1.* Изработка на брошури
4.2.* Статии във вестници
4.3.* Изяви в електронните медии(местна кабелна телевизия)
4.4.* Афиши за предстоящи изяви на учениците, участващи в различните извънкласни дейности
5.* Участие в конкурси,състезания, турнири
6.* Подготовка и организиране на изложби
7.* Подготовка и организиране на общоучилищни чествания, тържества и празници
8. Организиране на конкурси,състезания,турнири
9. Администриране на проекта
10. Отчети и индикатори на успеха
11. Мониторинг и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 360 BGN
Общ бюджет: 33 487 BGN
БФП: 33 487 BGN
Общо изплатени средства: 33 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 400 BGN
2009 12 036 BGN
2010 12 048 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 990 BGN
2009 10 231 BGN
2010 10 241 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 410 BGN
2009 1 805 BGN
2010 1 807 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 023 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз