Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0203-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/427
Наименование: ПТГ "Юрий Гагарин" - привлекателна територия за младите хора в Монтана
Бенефициент: Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Формиране на екипа и сформиране на работни групи от ученици и учители
2*.Информормационно-рекламна и консултантска дейност
3.Разработване на програми за работа
4.Доставка на материали
5.Създаване и развитие на клубове, кръжоци и спортни школи
6.*Дейности по ритуализация на училищния живот
7.*Дейности по естетизиране на вътрешната и външната училищна среда
8.Дейности по опазване на околната среда
9.Отчетна дейност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 400 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 280 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 9 280 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 888 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 7 888 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 392 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 392 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз