Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0128-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/639
Наименование: "Може ли един танц?" - Градски танци за двойки в българското училище
Бенефициент: Танцово училище - "Ню Йорк, Ню Йорк" - Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Предварителна координация, оповестяване и провеждане на търгове
2. Подготовка на учебната програма и учебните материали
3. Първи цикъл – изпълнение на Първа фаза
4.*Подготовка на медийна презентация
4.*Медийна презентация и Раздаване на дипломи (на кораб - Ден на река Дунав)
5.*Участие училищни и на общоградски празници
6. Подготовка на втори цикъл – Втора фаза
7.*Заседания на експертната комисия
6.Втора фаза
8. Подготовка Трета фаза
8.Трета фаза
9.*Обучение на учители
10.*Подготовка мултипликация
10.*Мултипликация
11.Интернет сайт
12. Междуучилищен конкурс
13.*Семинар
15.Подготовка на албум
14. Албум
15. Подготовка на филм
16.Отчитане на резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 998 BGN
Общ бюджет: 47 542 BGN
БФП: 47 542 BGN
Общо изплатени средства: 47 537 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 999 BGN
2009 15 835 BGN
2010 21 703 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 537 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 499 BGN
2009 13 459 BGN
2010 18 447 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 500 BGN
2009 2 375 BGN
2010 3 255 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз