Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0041-C0001
Номер на проект: РД-08-341/17.06.2010; РД-08-730/11.12.2012
Наименование: Техническа помощ за подпомагане стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2010
Начална дата: 17.06.2010
Дата на приключване: 11.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България, в съответствие с хармонизираните европейски норми и стандарти.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 194 000 BGN
Общ бюджет: 1 028 400 BGN
БФП: 1 028 400 BGN
Общо изплатени средства: 1 028 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 028 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 189 600 BGN
2011 838 800 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 028 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 874 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 161 160 BGN
2011 712 980 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
874 140 BGN
В т.ч. Национално финансиране 154 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 440 BGN
2011 125 820 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 260 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Одобрен от Възложителя Доклад за приемане на Етап I по договор № Д-9/24.03.2010 г.
Индикатор 2 Одобрен от Възложителя Доклад за приемане на Етап II по договор № Д-9/24.03.2010 г.
Индикатор 3 Одобрен от Възложителя Доклад за приемане на Етап I по договор за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)
Индикатор 4 Одобрен от Възложителя Доклад за приемане на Етап II по договор за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз