Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0184-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/211
Наименование: УЧИЛИЩНА АКАДЕМИЯ "НАУКА, ИЗКУСТВО,СПОРТ"
Бенефициент: Основно Училище " Йордан Йовков" - Каварна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Развитие на интелектуалните заложби, въображението, творческите способности и физическите качества на учениците чрез използване на интерактивни методи и форми на обучение. Създаване на предпоставка за бъдещата им професионална реализация.
Дейности: 1. Дейност 1 - Откриване на учебната година в Академията (подготовка и изпълнение)
2. Дейност 2 - Международен ден на Черно море – лекция „Екология на Черно море” от отдел Екология, почистване на плажната ивица и конкурс за рисунка и литературна творба на тема „Каварна и морето” (подготовка и изпълнение)
3. Дейност 3 - Патронен празник – празнична програма, конкурс за рисунка и литературна творбa, творческо състезание – „Йовковите герои” (подготовка и изпълнение)
4. Дейност 4 - 26. 09. – Ден на европейските езици – беседа (подготовка и изпълнение)
5. Дейност 5 - Екскурзия до археологически обекти в общината (подготовка и изпълнение)
6. Дейност 6 - Издаване на вестник (подготовка и изпълнение)
7. Дейност 7 - „Живот без дрога” – лекция от РИОКОЗ гр. Добрич, конкурси за плакат и есе (подготовка и изпълнение)
8. Дейност 8 - Етнически празници и обичаи в Добруджа” – лекция от уредник на Етнографския музей (подготовка и изпълнение)
9. Дейност 9 - „Алтернативни източници на енергия” – Урок при открити врати (подготовка и изпълнение)
10. Дейност 10 - Класици на българската литература – литературно четене (подготовка и изпълнение)
11. Дейност 11 - Телевизионно предаване (подготовка и изпълнение)
12. Дейност 12 - Значение на озоновия слой за живота на Земята – лекция (подготовка и изпълнение)
13. Дейност 13 - Новости от последните археологически проучвания – презентация от ученици (подготовка и изпълнение)
14. Дейност 14 - "Не на насилието" – лекция (подготовка и изпълнение)
15. Дейност 15 - „Математиката – моята страст” – творческо състезание (подготовка и изпълнение)
16. Дейност 16 - Издаване на вестник (подготовка и изпълнение)
17. Дейност 17 - Световен ден на влажните зони - конкурси, наблюдение, състезание (подготовка и изпълнение)
18. Дейност 18 - Училищно математическо кенгуру (подготовка и изпълнение)
19. Дейност 19 - Аз пиша и говоря правилно (подготовка и изпълнение)
20. Дейност 20 - Небесните тела (подготовка и изпълнение)
21. Дейност 21 - Телевизионно предаване (подготовка и изпълнение)
30. Дейност 30 - Телевизионно предаване (подготовка и изпълнение)
39. Дейност 39 - Телевизионно предаване (подготовка и изпълнение)
51. Дейност 51 - Телевизионно предаване (подготовка и изпълнение)
22. Дейност 22 - Моето здраве е в моите ръце (подготовка и изпълнение)
23. Дейност 23 - Това го знае всяко хлапе (подготовка и изпълнение)
24. Дейност 24 - Видни каварненци (подготовка и изпълнение)
25. Дейност 25 - Издаване на вестник(подготовка и изпълнение)
26. Дейност 26 - Световен ден на водата (подготовка и изпълнение)
27. Дейност 27 - Поздрав за мама (подготовка и изпълнение)
28. Дейност 28 - Културно-исторически паметници в община Каварна (подготовка и изпълнение)
29. Дейност 29 - Пролетен карнавал (подготовка и изпълнение)
31. Дейност 31 - Международен ден на Земята (подготовка и изпълнение)
32. Дейност 32 - Ден на космонавтиката (подготовка и изпълнение)
33. Дейност 33 - 8.04 – Ден на ромите (подготовка и изпълнение)
34. Дейност 34 - Издаване на вестник (подготовка и изпълнение)
35. Дейност 35 - Литературен конкурс за есе на тема: „Чувствам ли се европеец” (подготовка и изпълнение)
36. Дейност 36 - Последици от глобалното затопляне (подготовка и изпълнение)
37. Дейност 37 - Екскурзия до Рожен и Перперикон” и екскурзия до Маджарово – 3 дни (подготовка и изпълнение)
38. Дейност 38 - Ден на спорта (подготовка и изпълнение)
40. Дейност 40 - Защитени природни обекти на територията на Общината (подготовка и изпълнение)
41. Дейност 41 - „Мама, татко и аз” (подготовка и изпълнение)
42. Дейност 42 - Известни математици (подготовка и изпълнение)
43. Дейност 43 - Участие в международен младежки турнир по волейбол (подготовка и изпълнение)
44. Дейност 44 - Участие в пленер на Национален конкурс „Южни слънца”- Петрич (подготовка и изпълнение)
45. Дейност 45 - Издаване на вестник (подготовка и изпълнение)
46. Дейност 46 - Ден на пшеницата (подготовка и изпълнение)
47. Дейност 47 - Летен лагер (подготовка и изпълнение)
48. Дейност 48 - Познаваме ли билките в България (подготовка и изпълнение)
49. Дейност 49 - Плувно лято (подготовка и изпълнение)
50. Дейност 50 Конкурс за пясъчни скулптури и спортни игри на плажа (подготовка и изпълнение)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 000 BGN
Общ бюджет: 34 684 BGN
БФП: 34 684 BGN
Общо изплатени средства: 34 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 000 BGN
2009 26 684 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 800 BGN
2009 22 682 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 200 BGN
2009 4 003 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 203 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз