Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0212-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/277
Наименование: Дададем на децата корени и криле
Бенефициент: Седмо основноучилище "Георги Сава Раковски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 15.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Дейност 1
2. Подготовка на дейност 2
3. Изпълнение на дейност 2
4.Изпълнение на дейност 3
5. *Подготовка за изпълнение на дейност 4
6.* Изпълнение на дейност 4
7.Подготовка за изпълнение на дейност 5
8.* Изпълнение на дейност 5
9.Подготовка за изпълнение на дейност 6
10. * Изпълнение на дейност 6
11.Подготовка за изпълнение на дейност 7
12.* Изпълнение на дейност 7
13.Подготовка на дейност 8
14.* Изпълнение на дейност 8
15.*Подготовка на дейност 9
16.*Изпълнение на дейност 9
17.Подготовка за дейност 10
18.* Изпълнение на дейност 10
19.Подготовка за дейност 11
20.*Изпълнение на дейност 11
21.Подготовка на дейност 12
22.*Изпълнение на дейност 12
23.Подготовка на дейност 13
24.*Изпълнение на дейност 13
25.* Подготовка на дейност 14
26.* Изпълнение на дейност 14
27.* Подготовка на дейност 15
28.*Изпълнение на дейност 15
29.Подготовка на дейност 16
30. Изпълнение на дейност 16
31.Подготовка за изпълнение на дейност 17
32.Изпълнение на дейност 17
33.Подготовка на дейност 18
34.Изпълнение на дейност 18
35.Подготовка на дейност 19
36. Изпълнение на дейност 19
37.Подготовка на дейност 20
38.Изпълнение на дейност 20
39.Подготовка на дейност 21
40.Изпълнение на дейност 21
41.Изпълнение на дейност 22
Партньори
Партньори:
Община Перник
Осмо основно училище “Кракра Пернишки”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 203 BGN
Общ бюджет: 19 690 BGN
БФП: 19 690 BGN
Общо изплатени средства: 19 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 000 BGN
2009 3 576 BGN
2010 3 889 BGN
2011 6 222 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 100 BGN
2009 3 039 BGN
2010 3 306 BGN
2011 5 289 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 900 BGN
2009 536 BGN
2010 583 BGN
2011 933 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз