Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0150-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/405
Наименование: Младежки клуб "Благодеятел в действие"
Бенефициент: Фондация "Благодеятел"-София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Административно и техническо управление на проекта.
2.Адаптиране на методологията и подготовка на помощни материали (подготовка).
2.Адаптиране на методологията и подготовка на помощни материали.
3.*Систематична работа за подготовка на обучители за работа с деца (подготовка).
3.*Систематична работа за подготовка на обучители за работа с деца.
4.Провеждане на седмични занимания с учениците (подготовка).
4.*Провеждане на седмични занимания с учениците.
5.*Текущи съвместни регионални прояви (подготовка).
5.*Текущи съвместни регионални прояви.
6.Информационна и медийна кампания (подготовка).
6.*Информационна и медийна кампания.
7.Мониторинг, оценка и отчет на проекта (подготовка).
7.*Мониторинг, оценка и отчет на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 914 BGN
Общ бюджет: 39 326 BGN
БФП: 39 326 BGN
Общо изплатени средства: 39 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 982 BGN
2009 22 443 BGN
2010 8 899 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 785 BGN
2009 19 076 BGN
2010 7 564 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 197 BGN
2009 3 366 BGN
2010 1 335 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз