Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0206-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/620
Наименование: Весело училище
Бенефициент: Основно училище "Доктор Петър Берон" град Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготвителна и организационна дейност
2*.Обучителна дейност
3.Конкурс “Аз и моят свят”
4.Изложба “Шарен калейдоскоп”
5*.“Училище за родители”
6.Спортен празник “Весело семейство”
7.Училище сред природата
8*.Работни срещи
9.Великденски базар
10.Фотоизложба “Ние и другите”
11.Уебсайт
12.Хепънинг “Ние си приличаме, ние сме различни”
13.Книжка “Моят свят е и твой”
14. Филм “Весело училище”
15.Заключителна пресконференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 404 BGN
Общ бюджет: 29 646 BGN
БФП: 29 646 BGN
Общо изплатени средства: 29 639 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 881 BGN
2009 0 BGN
2010 20 758 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 639 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 549 BGN
2009 0 BGN
2010 17 644 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 332 BGN
2009 0 BGN
2010 3 114 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 446 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз