Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/617
Наименование: Портокалова къща "Озарение" - работилница за таланти и психологическа работа с изкуства
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. подготовка на дейност 1 Подготовка на сградата и работните помещения
1. Изпълнение на дейност 1 Оборудване на работните помещения; материали
2.* Подготовка на дейност 2 Откриване на работния сезон. Сключване на договори, приемане на програми, графици за работа
2. Изпълнение на дейност 2. Представяне на проекта и дейностите пред общността чрез медиите.
3. Дейност 3 Рекламна дейност - уеб-сайт, отпечатване на брошури, афиши, транспаранти, публикации в местния и областен печат, репортажи в местните ТВ
4.* Дейност 4 Работа по програма за обучение в 8 извънкласни форми
5.* Дейност 5 Методическа помощ, срещи с творци и специалисти
6. Подготовка на дейност 6* Общински празник "Оранжева седмица" - зали, озвучаване, костюми, сценарии.
6. Дейност 6 Оранжева седмица на "Портокалова къща "Озарение"
6. Изпълнение на дейност 6 Медийно отразяване
7. Дейност 7 Извършване на финансов контрол и мониторинг
8.* Дейност 8 Организиране на изложби в училищата-партньори "Моето училище е най-красиво, защото му дарявам част от сърцето си"
9.* Дейност 9 Майски концерти в училищата и общински празници
10.* Подготовка на дейност 10 Литературен конкурс "Дунавска принцеса" - обяви, събиране на творби
10.* Изпълнение на дейност 10 Литературен конкурс - журиране, награждаване
11.* Подготовка на дейност 11 Турнир по шах и Го - покани, програма
11.* Изпълнение на дейност 11 Турнир по шах и Го
12.* Подготовка на дейност 12 Летен творчески лагер за участниците - резервации, необходима документация
12.* Изпълнение на дейност 12 Летен творчески лагер за участниците
13.* Подготовка на дейност 13 Пленер по изобразително изкуство "Река Дунав разказва" - писма, логистика, материали
13.* Изпълнение на дейност 13 Пленер по изобразително изкуство "Река Дунав разказва"
14.* Подготовка и изпълнение на дейност 14 Изложби в фоайето на Община Свищов и ХГ "Николай павлович
15.* Дейност 15 коледен карнавал с родители и учители. Дипломиране и връчване на дипломи на участниците.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 950 BGN
Общ бюджет: 44 425 BGN
БФП: 44 425 BGN
Общо изплатени средства: 44 422 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 990 BGN
2009 26 442 BGN
2010 7 991 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 422 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 492 BGN
2009 22 475 BGN
2010 6 792 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 759 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 499 BGN
2009 3 966 BGN
2010 1 199 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз