Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0169-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/118
Наименование: "Заедно и след уроците"
Бенефициент: Частно основно училище "Малкият принц"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 08.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1. Информация и реклама за дейността на школата; Осигуряване на необходими изобразителни материали по Проекта
1.2.* Изработване на наградата „Златна ръчичка” от скулптора Пламен Братанов; Създава организация за провеждане на изложба
1.3.* Изработване на покани за участие в Планер „Малките художници на Варна” и организирани изложби; Изработване на грамоти за участие, дипломи за класиране и значки на участниците
1.4. Изработване на грамоти за участие, дипломи за класиране и значки на участниците
1.6. Графични техники и похвати-туш, въглен, линогравюра; Мозайка „Птица”. Редене и изпичане в пещ, глазурно покритие
1.7.* Приложни дейности. Изработване на битови кукли; Релефно моделиране по натура „цвете”. Нисък и висок релеф
1.8. В света на книгата-детски илюстрации, изпълнени с темперни техники; Рисуване върху камък. Библейски теми. Темперна техника - Възприемане на изкуствата. -- Творчески контакти с изявени творци-художници. -Посещение на изложби; Разглеждане на
1.9. Провеждане на Пленер „Малките художници на Варна”. Журиране; Организиране на изложба от детски рисунки в „Карин дом”
1.10. Издаване на каталог с детски рисунки от Пленера; Децата и морето. Малки маринисти. Рисуване на морски пейзажи, лодки, морско дъно Мозайка „Риби” – редене, изпичане, глазурно покритие
1.11. Пъзел от детски рисунки-колективна дейност; Моделиране на части от тяло. Глава, торс – фигура в статично положение
1.12.* Пленер в Двореца „Евксиноград” - Наблюдение в Ботаническата градина
1.13. В света на животните – моливни рисунки (акварелни, восъчни и графични моливи); Моделиране на животни
1.14. Изкуството и децата. Тема „Пъстротата на сцената” – композиции - темпера; Моделиране Приказни герои
1.15. Подготовка за издаване на детски коледен календар. Тема „Нашите мечти”-техники по избор
1.16.* Художествено констуиране на сурвачки и коледни играчки; Изложба на изработена продукция през годината, рамкиране, паспартиране. Експозиция в Градска художествена галерия „Борис Георгиев”
2.1. Информиране и реклама за работата на клуба; Записване; Подготовка на онлайн-тестове Събиране, обработване на теми. Подготовка на теми
2.2. Изработване на грамоти за участие, дипломи за класиране
2.3. Изготвяне на съобщения и рекламма за провеждане на математическо състезание „Малкият принц” и състезание „В света на математиката и интелекта”
2.4. Запознаване с история на математиката; Попълване на IQ и Проективни тестове за интелегентност. Изработване на лични картони на участниците
2.5. Подготовка за участие в „Европейско кенгуру”; Групов образен поток. Анализ. Техника на отговор, ключови асоциации, личен код за разшифроване
2.6.* Записване и участие в „Европейско кенгуру”; Отработване на техники за рационално възприемане на информация (формулиране на познавателна цел и избор на информация; всестранно използване на анализаторите; възбуждане на интерес и използване на веч
2.7.* Подготовка и участие във Великденски математически турнир гр. Варна; Подготовка на първокласниците за участие в математическо състезание „Малкият принц”.
2.8.* Провеждане на математическо състезание за първокласници „Малкият принц”. Публикуване на резултатите. Награждаване. Задачи с отмерване и преливане „Поасон”, „Детективски задачи”
2.10. Отработване на техники за рационално повторение на получена вече информация; Игри с числа; „Фолклорна математика”
2.11. Отработване на умения за „правилно” забравяне; Групова асоциация. Техники по Де Боно; Математическа лингвистика
2.12. Отработване на умения за припомняне на забравена информация (опора; определяне на релевантна област, стимул); Личен образен поток; „Отломки от древността” – старинни задачи
2.13. Техника „Верига от опори”; От страна в страна – известни нерешени задачи; Математическа лингвистика
2.14. Подготовка за участие в Коледен математически турнир
2.15. Участие в Коледен математически турнир; Повторен тест –памет; Математическа лингвистика
2.16. Съобщения и рекламна дейност за дейността на фолклорния състав
2.17. Изработване на покани и печатни материали за тържества, концерти
2.18. Събиране на аудио и видео матриал по изучаваните теми
2.19. Договаряне на организирано посещение в Национално училище по изкуствата гр. Котел
2.20. Презентиране и запознаване с първите български композитори, свързани с вокалното творчество и наследство на България; Презентиране на фолклорни области Добруджа, Родопи
2.21. Концерт продукция на фолклорни танци от област Добруджа; Изработване на двуглас
2.22. Подготовка и пресъздаване на обичая Лазаровден
2.23. Среща с композитора Нелко Коларов. Разучаване на негови песни; Съвместен концерт по случай 24 май
2.24. Запознаване с многогласието в българския фолклор; Характерни фолклорни танци.Презентиране, подготовка
2.25. Посещение на Национално училище по изкуства „Филип Кутев” – гр. Котел. Съвместен концерт
2.26.* Характерни фолклорни танци; Изработване на северняшки фолклорен танц; Подготвяне и изработка на училищни песни с мелодика и ритмика от фолклорната музика; Подготовка за представяне на различни зимни фолклорни танци, песни и обичаи
2.27. Изработване на вокали и разпевни упражнения. Изучаване на известни песни; Връзка между вокално творчество и български фолклор
2.28. Среща с автор на песни Андрей Дренников и разучаване на негови песни
2.29. Концерт-продукция на Коледни обичаи
2.30. Съобщения и реклама за дейността на клуба
2.31. Избор на редакционна колегия за училищния вестник; Осъществяване на връзка с печатница за издаване на Алманах
2.32.* Изработване на грамоти за участие, закупуване на предметни награди
2.33. Запознаване с литературните родове и видове. Писмени жанрове; Запознаване с конкурсния литературен календар; Запознаване с изразните средства на театралното изкуство като синкретична художествена форма; Посещение на детски театрален спектакъл
2.34. Литературни дискусии на тема: Присъствието на Васил Левски в историята и литературата . Създаване на текстове; Театрални игри и упражнения за развитие на дикцията, изразителната интонация на гласа, мимиката и движенията на тялото. Етюди
2.35. Подготовка за участие в литературни конкурси; Подготовка за участие в олимпиада – Общински кръг; Подготовка на детска театрална постановка /репетиции „на маса”/
2.36. Подготовка за участие в изработване на годишен алманах: Маратон на четенето, посветен на Седмицата на детската книга; Подготовка на детска театрална постановка /сценични репетиции, декори, костюми, осветление, рекламни афиши/
2.37.* Обсъждане и редактиране на литературни ученически текстове за издаването им в годишен алманах. Участие в национален и общински литературен конкурс; Участие в Концерт – продукция по случай 24 май; Премиера на детската театрална постановка
2.38.* Посещение на средношколски отдел на Окръжна библиотека “Пенчо Славейков”; Литературен фестивал; Творчески срещи на Детски театър „Звънче” с детски театрални състави
2.39. Среща- разговор с варненски автори; Гастрол на Детски театър „Звънче” във варненски училища и детски градини
2.40.* Среща-разговор с професионални актьори; Подготовка за участие в детски театрален фестивал „Приказка за теб”
2.41. “Сбогом, лято” - създаване на литературни текстове и публикуване в сайта на училището; Подготовка за участие в детски театрален фестивал „Приказка за теб”
2.42.* Посещение на музей "Йордан Йовков"-гр. Добрич; Участие в детския театрален фестивал „Приказка за теб”.
2.43.* Училищен литературен конкурс, посветен на Деня на народните будители; Издаване на Алманах; Подготовка на театрална постановка за Коледа
2.44. Изработване на сценарий за коледен концерт; Подготовка на театрална постановка за Коледа; Съвместен Коледен концерт
2.45. Издаване на училищния вестник
1.4. Изработване на грамоти за участие, дипломи за класиране и значки на участниците
1.5.* Експериментиране с материали и техники-работа с витражни бои и контури върху стъклени форми; Мозаични елементи от глина. Подготовка, изпичане, оцветяване
2.9. Отработване на техники за запаметяване ( изграждане на смислови връзки; изграждане на асоциативни връзки; образуване на структурни връзки); „Хитроумни задачи” –математическа лингвистика
3.2.* Информиране на РИО Варна, застраховане
3.3. Провеждане на родителска среща във връзка с Бялото училище
3.4. Организиране и сключване на контракти с конна база „Виница”- гр. Варна, плувен басейн „Юлиан Русев”, Общински тенис-корт
3.5.* Съобщение и реклама във варненски медии за дейността на Бяло училище, Лятно училище с изучаване на английски език
3.6.* Информиране на РИО Варна, застраховане
3.7. Провеждане на родителска среща във връзка с Бялото училище
3.8. Посещение на Бяло училище. Обучение със ски инструктори. „Забавни „ часове; Провеждане на Зимна Спартакиада. Награждаване на участниците в „Ски училище”
3.9. Провеждане на Лятно училище с изучаване на английски език (езда, тенис, плуване, лингвистика и логически задачи)
3.10. Изпит пред външна комисия за сертификати на Университета “Cambridge”.
3.11. Лятна Спартакиада - езда, плуване, тенис на корт, лека атлетика. Награждаване
3.1. Избор от оферти за лагерен пакет и транспорт
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ”
Сдружение „АСОЦИАЦИЯ ДИЗЕ”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 600 BGN
Общ бюджет: 40 159 BGN
БФП: 40 159 BGN
Общо изплатени средства: 39 903 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 300 BGN
2009 31 603 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 903 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 055 BGN
2009 26 863 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 245 BGN
2009 4 740 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 985 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз