Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0135-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/113
Наименование: "Посланици на природата"
Бенефициент: Народно Читалище "Бъдеще сега" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Организация и управление на проекта
2. Популяризиране на проекта на местно и национално ниво.
3. Изграждане на интернет сайт с възможности за качване и обработка на видео съдържание, снимков и текстов материал за целите на проекта и за провеждане на конкурса.
4. Изработване на подходяща методика за организиране и работа в клубовете и Екоакадемиите, съобразена със световния опит в тази посока.
5. Изготвяне на програма за провеждане на Екоклубове.
6. Двудневна работна среща за планиране дейността на клубовете.
7.*Организиране на Екоклубовете в училищата и работа в тях.
8. Създаване на пространство в интернет за клубовете и тяхната работа. Предоставяне на възможност чрез форума децата да споделят идеи и резултатите от работата си с техни връстници.
9.*Организиране на различни дейности на открито с децата от клубовете, включително дейности на открито и естетизиране на вътрешната и външна училищна среда.
10. Оглед на терена и разработване на маршрути за екоакадемиите.
11. Организиране и провеждане на Лятна екоакадемия - с учителите и инструктори от НЧ „Бъдеще сега“
12. Организиране и провеждане на Националния конкурс “Как да променим възрастните и да ги направим по-екологични?”
13. “Празник на природата” за учениците от клубовете в София и страната. Награждаване на победителите в конкурса. Провеждане на национален форум за проблемите на околната среда и човешкото въздействие. Посещение на Природонаучния музей в София с деца
14. Заключителна среща за обсъждане на резултатите от съвместната работа и възможностите и начините за успешното и продължаване в бъдеще.
15. Финално отчитане на резултатите от проекта. Счетоводно отчитане и подготовка на необходимите документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 313 BGN
Общ бюджет: 47 073 BGN
БФП: 47 073 BGN
Общо изплатени средства: 47 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 862 BGN
2009 11 858 BGN
2010 25 351 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 383 BGN
2009 10 079 BGN
2010 21 548 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 479 BGN
2009 1 779 BGN
2010 3 803 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз