Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0053-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/585
Наименование: СТОЛИЧНА МРЕЖА НА УЧИЛИЩНИ ЕВРОЕПЕЙСКИ КЛУБОВЕ
Бенефициент: Фондация Пайдея - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 15.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1. Координационна среща на ръководителите на клубове
1.2. Публикуване и тестване на учебни материали
1.3. Подбор на студенти-помощник-ръководители на клубове
1.4. Семинар за подготовка на ръководители и помощник ръководители за работа в екип и с учебната платформа
2.1. Учредяване на ЕК
2.2. Учебни и практически занимания вкл. 3 двустранни срещи между клубовете 20 ч. (8 сесии по 2,5 часа)
2.3.* Зимни и пролетни занимания по ръководството на студенти помощници 12 часа (3 сесии х 4 часа)
2.4. Учебни и практически занимания вкл. 2 двустранни срещи между клубовете 26 ч. (10 сесии по 2,5 часа)
2.5.* Публичии представяния на дейностите на клубовете в рамките на училището
3.1.* Публикуване на инф. За широка публика он-лайн
3.2. Публикуване на инф. За училищата общност в 6 училища
3.3. Междуучилищно състезание на ЕК
3.4. Заключителен семинар за оценка и планиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 772 BGN
Общ бюджет: 44 378 BGN
БФП: 44 378 BGN
Общо изплатени средства: 44 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 150 BGN
2009 10 576 BGN
2010 24 650 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 778 BGN
2009 8 990 BGN
2010 20 953 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 373 BGN
2009 1 586 BGN
2010 3 698 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 656 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз