Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0001-C0001
Номер на проект: BG051PO001-4.2.01/33
Наименование: Мрежа от ученически клубове "Слънчоглед" - за любознайковци, пътешественици, откриватели
Бенефициент: Сдружение "Общество на учителите новатори в България"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Информиране, публичност и привличане на родителската общност
2.Занимания с теоретична насоченост
3.Занимания с проучвателно-изследователски характер.(подготовка)
3.1.Занимания с проучвателно-изследователски характер.
4.Занимания с практико-приложна насоченост.
4.1.Занимания с практико-приложна насоченост.
5.Експедиционна дейност
5.1.Експедиционна дейност
6.Заключителна дейност: “Хепънинг на слънчогледите” и Седмица на науката ”Науката в полза на човека”
6.1.Заключителна дейност: “Хепънинг на слънчогледите” и Седмица на науката ”Науката в полза на човека”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 667 BGN
Общ бюджет: 47 936 BGN
БФП: 47 936 BGN
Общо изплатени средства: 48 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 933 BGN
2009 29 730 BGN
2010 8 512 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 443 BGN
2009 25 270 BGN
2010 7 235 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 490 BGN
2009 4 459 BGN
2010 1 277 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 226 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз