Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0040-C0001
Номер на проект: РД-08-181/12.04.2010 г.; РД-08-356/02.07.2013 г.
Наименование: "Независими оценки на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. през 2010 и 2011 г."
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 12.04.2010
Дата на приключване: 02.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” чрез провеждането на оценки на програмата. Извършването на оценки има за цел подобряване качеството, ефикасността, въздействието, устойчивостта и съответствието на предоставяната от ЕС помощ за изпълнението на ОПТ. Резултатите от проведените оценки ще се използват в процеса на вземане на решения при управление и изпълнение на ОПТ.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 200 000 BGN
Общ бюджет: 618 284 BGN
БФП: 618 284 BGN
Общо изплатени средства: 618 284 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 618 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 216 000 BGN
2013 402 284 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
618 284 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 525 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 183 600 BGN
2013 341 941 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
525 541 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 400 BGN
2013 60 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 743 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени оценки на ОП "Транспорт"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз