Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0008-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/011/15.01.2008
Наименование: Информационна сигурност и защита на данни в "Астрал Холидейз"
Бенефициент: "Астрал Холидейз" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на АСТРАЛ Холидейз АД, чрез качествено подобряване управлението на бизнес процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския и световен пазар за постигане на адекватна информационна сигурност.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 - Проектен старт Сформиране на екип
Подготовка на дейност 2 -за доставка на оборудване Подготовка и избор на изпълнител за доставката на оборудване
Изпълнение на дейност 2 - Доставка на оборудване Доставка на 3 бр. сървър системи за съхранение на данни, VPN Router, Непрекъсваеми токозахранващи системи и специализиран софтуер
Подготовка на дейност 3 - Разработване и внедряване на СУИС Подготовка свързана с разработване и внедряване на ISO 27001:2005
Изпълнение на Дейност 3 -разработване и внедряване на СУИС Разработването и внедряването на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. Имайки предвид, че безвъзмездната помощ по проекта е по-малка от 50% от общата му стойност, не следва да бъдат прилагани правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №55/12.03.2007г. АСТРАЛ Холидейз АД ще проведе пазарно проучване за избор на изпълнител на дейността, като критериите за избор се основат на принципа най-добро съотношение цена и качество. Дейностите за разработване и внедряване на СУИС ще продължат 6 месеца от датата на стартирането им. Етапът ще включва дейностите описани в т.3.1 на настоящето проектопредложение
Подготовка на дейност 4 - Сертификация на СУИС Подготовка на дейност 4 - Сертификация на СУИС
Изпълнение на дейност 4 - Сертификация на ИСУС След успешно приключване на дейностите по внедряване на СУИС, АСТРАЛ Холидейз АД ще пристъпи към сертифициране на системата. Сертификационните услуги ще бъдат извършени от сертифицираща организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62 и ISO/IEC Guide 66). Имайки предвид, че безвъзмездната помощ по проекта е по-малка от 50% от общата му стойност, не следва да бъдат прилагани правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №55/12.03.2007г. АСТРАЛ Холидейз АД ще проведе пазарно проучване за избор на сертификационна компания, като критериите за избор се основат на принципа най-добро съотношение цена качество. Дейностите по сертификация описани в т.3.1 ще продължат 3 месеца.
Подготовка и изпълнение на дейност 5 - Финално отчитане Подготовка и изпълнение на дейност 5 - Финално отчитане
Одит Извършване финансов одит на изпълнението на проекта
Инфирмационни дейности Визуализация на проекта - изготвяне на информационни табели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 445 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 92 055 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз