Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0103-C0001
Номер на проект: СО/QMS/145/15.01.2008
Наименование: "Сертификация на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO9001:2000 и подобряване на процесите свързани с производството и взаимоотношенията с клиенти"
Бенефициент: "Агенция Компас" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Устойчиво развитие на Агенция Компас ООД, чрез постигане на икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на произвежданите от фабриката продукти, чрез подобряване качеството на печатните услуги предоставяни от фирмата и увеличаване удовлетвореността на клиентите на фирмата.
Дейности: Доставка на оборудване и специализиран софтуер Спектрофотометър/Денситометър; Специализиран софтуер;
Сертифициране Сертифициране
Одит на проекта и информационни дейности Одит на проекта и информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Неомаш" ЕООД
"Креа софт" ООД
"Бюро веритас Варна" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 400 BGN
Общ бюджет: 22 011 BGN
БФП: 11 006 BGN
Общо изплатени средства: 11 006 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 006 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 006 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 355 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 651 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 651 BGN
Финансиране от бенефициента 12 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз