Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0354-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-10002
Наименование: Повишаване професионалната квалификацията на заети лица в "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
Бенефициент: "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 14.12.2009
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда на "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
Дейности: Д1-подготовка и изпълнение-Формиране на система за добро управление на проекти и разработване на програма за дейностите в компанията провеждане на работни срещи, сформиране на екип, разработване на детайлизиран план
Д2-подготовка- Подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнител/и подготовка на документи, определяне на комисия за избор
Д2-изпълнение- Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител/и избор на изпълнител на обучението
Д3-Подготовка на обучение за ПК по специалност "Текстообработване" подготовка на обучението
Д3-Провеждане на обучение за ПК по специалност "Текстообработване" провеждане на обучение
Д4-Подготовка на обучение за ПК по професия "Водач на МПС за обществен транспорт" подготовка на обучението
Д4-Провеждане на обучение за ПК по професия "Водач на МПС за обществен транспорт" обучение на заети лица
Д5-Подготовка на обучение за ПК по част от професия "Машинист на ПСТ" подготовка на обучението
Д5-Провеждане на обучение за ПК по част от професия "Машинист на ПСТ" изпълнение на обучението - 1 група, 170 уч. часа
Д6-Подготовка на обучение за ПК по част от професия "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях" подготовка на обучението
Д6- Провеждане на обучение за ПК по част от професия "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях" 11 души, един курс, 300 часа
Д7-подготовка и изпълнение - Дейности за информация и публичност инф. табела, листовки, пресконференция, публикации
Д8-подготовка и изпълнение - Фининсово и техническо отчитане на проекта окончателен технически доклад и финансов отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 076 BGN
Общ бюджет: 22 770 BGN
БФП: 22 770 BGN
Общо изплатени средства: 22 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 770 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 355 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 416 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз