Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0339-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-02004
Наименование: "ЕФЕКТИВЕН И КАЧЕСТВЕН КОЛЕКТИВ"
Бенефициент: БОРЕЛА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 16.12.2009
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Да се повиши производителността на труда и конкурентноспособността на фирма БОРЕЛА ЕООД, посредством обучение
Дейности: Подготовка на Д1-Управление на проект
Изпълнение на Д1-Управление на проект
Подготовка на Д2-Информиране и популяризиране
Изпълнение на Д2-Информиране и популяризиране
Изпълнение на Д2-Информиране и популяризиране
Изпълнение на Д2-Информиране и популяризиране
Подготовка на Д3-Провеждане на квалификационно обучение по специалност "Озеленяване и цветарство"
Изпълнение на Д3-Провеждане на квалификационно обучение по специалност "Озеленяване и цветарство"
Подготовка на Д4-Провеждане на квалификационно обучение"Парково строителство и озеленяване"
Изпълнение на Д4-Провеждане на квалификационно обучение"Парково строителство и озеленяване"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 244 BGN
Общ бюджет: 23 881 BGN
БФП: 23 881 BGN
Общо изплатени средства: 23 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 881 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 299 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 582 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 582 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз