Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0043-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-42
Наименование: Избор на консултант за осъществяване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки обявени или проведени от бенефициенти по ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2010
Начална дата: 09.02.2010
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на навременно и добро финансово изпълнение на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 000 BGN
Общ бюджет: 234 173 BGN
БФП: 234 173 BGN
Общо изплатени средства: 234 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 760 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 206 432 BGN
2014 0 BGN
2015 - 26 019 BGN
234 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 696 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 467 BGN
2014 0 BGN
2015 - 22 116 BGN
199 047 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 064 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 965 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 903 BGN
35 126 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз