Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0040-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-UOP-39
Наименование: „Организиране на посещение на експерти от Център за инвестиции в сферата на околната среда (Талин, Естония), с цел обмяна на опит”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.01.2010
Начална дата: 15.01.2010
Дата на приключване: 15.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на дирекция "КПОС", дирекция "ФЕСОС", д-я "ЕМП"
Дейности: Обмяна на опит Посещение на експерти от Естония
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 080 BGN
Общ бюджет: 3 482 BGN
БФП: 3 482 BGN
Общо изплатени средства: 3 482 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 482 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 482 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 960 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 960 BGN
В т.ч. Национално финансиране 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 522 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
522 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой експерти посетили срещите за обмен на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз