Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0041-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/65
Наименование: "Училище за всички"
Бенефициент: Фондация "Помогнете"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Организационна (подготовка).
1.Организационна.
2.*Извънкласна.
3.Училище за родители (подготовка).
3.*Училище за родители.
4.*Спортна (подготовка).
4.*Спортна.
5.Извънучилищна (подготовка).
5.Извънучилищна.
6.Здравна превенция.
7.*Превенция на риска (подготовка).
7.*Превенция на риска.
8.Училище за учители (подготовка).
8.Училище за учители.
9.Училище за кметове (подготовка).
9.Училище за кметове.
10.Информационна (подготовка).
10.Информационна.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 943 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: - 74 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 989 BGN
2009 33 463 BGN
2010 21 956 BGN
2011 - 688 BGN
2012 0 BGN
2013 - 74 719 BGN
2014 - 74 719 BGN
2015 0 BGN
- 74 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 990 BGN
2009 28 443 BGN
2010 18 663 BGN
2011 - 585 BGN
2012 0 BGN
2013 - 63 511 BGN
2014 - 63 511 BGN
2015 0 BGN
- 63 511 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 998 BGN
2009 5 019 BGN
2010 3 293 BGN
2011 - 103 BGN
2012 0 BGN
2013 - 11 208 BGN
2014 - 11 208 BGN
2015 0 BGN
- 11 208 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз