Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0029-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/86
Наименование: "Врата към бъдещето"
Бенефициент: Средно общообразователно учлище "Христо Ботев" - Нова Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Квалификационен курс за придобиване на умения за работа в мултикултурна среда.
2.Доставка на учебни материали по ИКТ.
3.Провеждане на квалификационен курс за работа с ИКТ.
4.Изработване на мултимедийни презентации, брошури и плакати.
5.Провеждане на среща-конференция с ученици от ромското училище завършващи осми клас и с техните родители.
6.Провеждане на конкурси за обществени поръчки за ремонт, обурудване и транспорт.
7.Ремонт и обурудване на специализиран фонетичен мултимедиен кабинет.
8.Изготвяне на специален учебен план за учениците от малцинствен произход съобразен с етно-културните им особености.
9.Даване на поръчка и доставяне на безплатни учебници и учебни пособия за учениците от малцинствен произход.
10.Учебен процес /учебни занятия с интензивно изучаване на чужд език, с осигурени транспорт и стипендии за учениците/.
11.Коледен концерт с покани за родителите и за учениците от осми клас в ромското училище (подготовка).
11.Коледен концерт с покани за родителите и за учениците от осми клас в ромското училище.
12.Празничен Гергьовски концерт с покани за осмокласниците от ромското училище и техните родители (подготовка).
12.Празничен Гергьовски концерт с покани за осмокласниците от ромското училище и техните родители.
13.Набиране на нови ученици за учебната 2009-2010 година.
14.Учебни занятия с новия випуск осмокласници от малцинствен произход.
Партньори
Партньори:
Община Нова Загора
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 393 BGN
Общ бюджет: 44 348 BGN
БФП: 44 348 BGN
Общо изплатени средства: 44 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 279 BGN
2009 23 415 BGN
2010 3 651 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 687 BGN
2009 19 903 BGN
2010 3 104 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 592 BGN
2009 3 512 BGN
2010 548 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 652 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз