Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0018-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/31
Наименование: Ти можеш! Подобри качеството си на живот чрез образование и професионална квалификация.
Бенефициент: Техническа Професионална Гимназия "Стамен Панчев" - Ботевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Информационна кампания.
2.*Сформиране на групите за допълнително обучение – ХІІ клас.
3.*Сформиране на групите за допълнително обучение – Х и ХІ клас.
4.*Допълнително извънкласно обучение ХІІ клас.
5.*Допълнително извънкласно обучение Х и ХІ клас.
Партньори
Партньори:
Община Ботевград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 796 BGN
Общ бюджет: 63 522 BGN
БФП: 63 522 BGN
Общо изплатени средства: 63 522 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 159 BGN
2009 38 592 BGN
2010 11 771 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 522 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 185 BGN
2009 32 803 BGN
2010 10 005 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 993 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 974 BGN
2009 5 789 BGN
2010 1 766 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 528 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой ученици, които са получили допълнителна образователна услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз