Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0007-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/42
Наименование: Асамблея "Заедно творим, спортуваме и учим"
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. (Изпълнение) Сформиране на екип, организационни работи по предстоящите дейности на проекта.
2. (Подготовка) Изготвяне на рекламни материали по проекта
2. (Изпълнение) Изготвяне на рекламни материали по проекта
3. (Подготовка) Организиране и провеждане на първата информационна среща за деца и родители “Да се опознаем!”
3. (Изпълнение) Организиране и провеждане на първата информационна среща за деца и родители “Да се опознаем!”
4. (Подготовка) Подготовка на отборите и провеждане на конкурс “Еко-Апликация”
4. (Изпълнение) Подготовка на отборите и провеждане на конкурс “Еко-Апликация”
5. (Подготовка) Подготовка на отборите и провеждане на конкурс “Да танцуваме заедно!”
5. (Изпълнение) Подготовка на отборите и провеждане на конкурс “Да танцуваме заедно!”
6. (Подготовка) Ремонт на четири кабинета в СОУ “Стефан Караджа”
6. (Изпълнение) Ремонт на четири кабинета в СОУ “Стефан Караджа”.
7. (Подготовка) Подготовка на отборите и провеждане на викторина “Аз знам!”
7. (Изпълнение) Подготовка на отборите и провеждане на викторина “Аз знам!”
8. (Подготовка) Подготовка на отборите и провеждане на състезание “Бързи, смели, сръчни”
8. (Изпълнение) Подготовка на отборите и провеждане на състезание “Бързи, смели, сръчни”
9. (Подготовка) Екскурзия до исторически и природни забележителности
9. (Изпълнение) Екскурзия до исторически и природни забележителности.
10. (Подготовка) Подготовка на отборите и провеждане на “Плувно лято на Асемблеята”
10. (Изпълнение) Подготовка на отборите и провеждане на “Плувно лято на Асемблеята”
11. (Подготовка) Подготовка на отборите и провеждане на състезание “Безопасност на движението”
11. (Изпълнение) Подготовка на отборите и провеждане на състезание “Безопасност на движението”
12. (Подготовка) Изготвяне на фотоалбуми за закриване на Асамблеята
13. (Подготовка) Мотивация на родителите от етническите малцинства
13. (Изпълнение) Мотивация на родителите от етническите малцинства
14. (Подготовка) Подготовка и провеждане на заключителна среща “Вече сме заедно!” (подготовка).
14. (Изпълнение) Подготовка и провеждане на заключителна среща “Вече сме заедно!”
15. (Подготовка) Информационна кампания на проекта
15. (Изпълнение) Информационна кампания на проекта.
12. (Изпълнение) "Изготвяне на фотоалбуми за закриване на асамблеята”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 508 BGN
Общ бюджет: 62 337 BGN
БФП: 62 337 BGN
Общо изплатени средства: 62 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 901 BGN
2009 48 415 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 816 BGN
2009 41 153 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 968 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 085 BGN
2009 7 262 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 347 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз