Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0032-C0001
Номер на проект: РД-08-510/16.12.2009 г.
Наименование: Извършване на дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма «Транспорт» 2007-2013г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.08.2009
Начална дата: 16.12.2009
Дата на приключване: 24.08.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване степента на информираност на целевите групи, изграждане на доверие и подкрепата за дейността на Управляващия орган на ОПТ.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 867 602 BGN
Общ бюджет: 1 385 276 BGN
БФП: 1 385 276 BGN
Общо изплатени средства: 1 403 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 385 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 105 396 BGN
2011 32 230 BGN
2012 275 368 BGN
2013 230 293 BGN
2014 342 161 BGN
2015 418 441 BGN
1 403 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 177 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 587 BGN
2011 27 396 BGN
2012 234 063 BGN
2013 195 749 BGN
2014 290 837 BGN
2015 355 675 BGN
1 193 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 207 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 809 BGN
2011 4 835 BGN
2012 41 305 BGN
2013 34 544 BGN
2014 51 324 BGN
2015 62 766 BGN
210 583 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изпълнение на Комуникационния план на ОПТ
Индикатор 2 Дейности по информация и публичност на национално ниво
Индикатор 3 1. Публично събитие за представяне на напредъка за 2008 г.
Индикатор 4 2. Публично събитие за представяне на напредъка за 2009 г.
Индикатор 5 3. Изработка на рекламно информационни материали
Индикатор 6 4. Изработка и доставка на медиен мониторинг (дневна база).
Индикатор 7 5. Изработка и доставка на контент анализ (месечна база).
Индикатор 8 6. Ръководство за изпълнение на мерките за информация и публичност.
Индикатор 9 7. Подготовка и провеждане на обучение за поведение пред медиите.
Индикатор 10 8. Организиране и провеждане на обучителен семинар за ОП "Транспорт" за журналисти извън гр. София.
Индикатор 11 9. Извършване на ежегодни социологически проучвания.
Индикатор 12 10. Разработване на годишни оценителни доклади за напредъка в изпълнението на Комуникационния план на ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Индикатор 13 11. Разработване на документални филми за строителството на големите инфраструктурни проекти, динансирани по ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Индикатор 14 (Д) Подготвени, организирани и проведени публични събития за нуждите на ОП "Транспорт"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз