Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0438-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото, чрез изкуство и спорт
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Организиране на фолклорни танцови групи към училищата
Дейност 2 Извънкласни форми под надслов “Да се върнем към корените си”
Дейност 3 Пленер на рисунката
Дейност 4 Организиране и провеждане на спортни мероприятия
Дейност 5 Организиране и провеждане на състезание “Подвижни игри”– І – ІV клас
Дейност 6 Мероприятия за превенция на агресивното поведение
Дейност 7 Общобългарски младежки фолклорен фестивал “С България в сърцето”
Дейност 8 Текущ ремонт на физкултурен салон
Дейност 9 Оборудване
Дейност 10 Информационна кампания
Партньори
Партньори:
Начално училище “Братя Миладинови”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 895 BGN
Общ бюджет: 257 665 BGN
БФП: 257 665 BGN
Общо изплатени средства: 257 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 257 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 183 466 BGN
2011 74 147 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
257 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 155 946 BGN
2011 63 025 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
218 971 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 520 BGN
2011 11 122 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз