Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0806-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Усмихни се училище"
Бенефициент: Свободен младежки център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: дейност 3.1. Създаване и дейност на Координационен съвет
3.2. Отпечатване и разпространение на брошура и плакат
3.3. „Лято в града”
3.4. Набиране и мотивиране на участници в клубни форми
3.5. Работа на клубни форми
3.6. Създаване на web-сайт за ромските традиции
3.7. Кулминационни събития
Партньори
Партньори:
Основно училище „Епископ Софроний Врачански”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 538 BGN
Общ бюджет: 70 411 BGN
БФП: 70 411 BGN
Общо изплатени средства: 70 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 991 BGN
2011 5 416 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 242 BGN
2011 4 604 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 749 BGN
2011 812 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 561 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз