Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0943-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “ Извънкласните дейности – интересни и полезни”
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа до образование и обучение на 919 деца и младежи от I-ви до XII-ти клас, чрез разширяване и разнообразяване на 8 извънкласни и извънучилищни дейности.
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1: Създаване и развитие на клуб „Млад футболист” в 6 училища за 144 деца от I-ви до VIII- ми клас и участие в регионално футболно първенство
1.1 Изпълнение на дейност 1: Създаване и развитие на клуб „Млад футболист” в 6 училища за 144 деца от I-ви до VIII- ми клас и участие в регионално футболно първенство
2. Подготовка на дейност 2: Създаване и развитие на театрална школа „Чудният свят на изкуството” в 6 училища за 120 ученици от I-ви до VIII клас и участие в Национален ученически театрален фестивал -Русе
2.2 Изпълнение на дейност 2: Създаване и развитие на театрална школа „Чудният свят на изкуството” в 6 училища за 120 ученици от I-ви до VIII клас и участие в Национален ученически театрален фестивал -Русе
3. Подготовка на дейност 3: Създаване на творчески клуб „Роден край – история и природа” и провеждане на екскурзии с цел изнесено обучение на 120 деца до с. Мадара, гр. Плиска и гр. Велики Преслав
3.3 Изпълнение на дейност 3: Създаване на творчески клуб „Роден край – история и природа” и провеждане на екскурзии с цел изнесено обучение на 120 деца до с. Мадара, гр. Плиска и гр. Велики Преслав
4.Подготовка на дейност 4: Създаване и развитие на клуб „Безопасност на движението по пътищата” в 6 училища за 120 деца от I-ви до VI-ти клас
4.4 Изпълнение на дейност 4: Създаване и развитие на клуб „Безопасност на движението по пътищата” в 6 училища за 120 деца от I-ви до VI-ти клас
5. Подготовка на дейност 5: Създаване и развитие на клуб „Зная как да общувам” за 60 деца от IV-ти до XII-ти клас
5.5 Изпълнение на дейност 5: Създаване и развитие на клуб „Зная как да общувам” за 60 деца от IV-ти до XII-ти клас
6. Подготовка на дейност 6: Създаване и развитие на детско-юношески школи по фолклорни танци в 6 училища за 180 ученици от I-ви до XII-ти клас и организиране на подготвителен лагер - школа в НДК Ястребино
6.6 Изпълнение на дейност 6: Създаване и развитие на детско-юношески школи по фолклорни танци в 6 училища за 180 ученици от I-ви до XII-ти клас и организиране на подготвителен лагер - школа в НДК Ястребино
7. Подготовка на дейност 7: Създаване и развитие на клуб „Млад волейболист” в 5 училища за 100 деца от V-ти до XII-ти клас и участие в междуучилищно волейболно първенство
7.7 Изпълнение на дейност 7: Създаване и развитие на клуб „Млад волейболист” в 5 училища за 100 деца от V-ти до XII-ти клас и участие в междуучилищно волейболно първенство
8. Подготовка на дейност 8: Създаване и развитие на клуб „Математиката е богатство – искам да я преоткрия” за 75 деца от V-ти до XII-ти клас в 5 училища
8.8 Изпълнение на дейност 8: Създаване и развитие на клуб „Математиката е богатство – искам да я преоткрия” за 75 деца от V-ти до XII-ти клас в 5 училища
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 479 BGN
Общ бюджет: 182 054 BGN
БФП: 182 054 BGN
Общо изплатени средства: 177 297 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 157 492 BGN
2011 19 805 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
177 297 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 133 868 BGN
2011 16 834 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 702 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 624 BGN
2011 2 971 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 595 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз