Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Мрежа от училищни клубове “Развитие” – за спорт, наука и изкуство
Бенефициент: 22 СОУ "Г. С. Раковски" - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 * Подбор на участниците в проекта
Изпълнение на дейност 1 Подбор на участниците в проекта
Подготовка на дейност 2* Провеждане на конкурси и изложби
Изпълнение на дейност 2* Провеждане на конкурси и изложби
Изпълнение на дейност 2.1 Конкурс и изложба “Весела Коледа”
Подготовка на дейност 4 Сформиране на клубове по различни тематични дисциплини
Изпълнение на дейност 4* Сформиране на клубове по различни тематични дисциплини;
Изпълнение на дейност 4.1* Клуб “Спортист“
Изпълнение на дейност 4.2* Клуб “Компютър“
Изпълнение на дейност 4.3* Клуб “Талант“
Изпълнение на дейност 4.4* Клуб “Приятели на музиката”
Изпълнение на дейност 4.5* Арт Клуб
Изпълнение на дейност 4.6* Клуб “Литера“
Изпълнение на дейност 4.7* Клуб “Здраве”
Изпълнение на дейност 5* Информация и публичност – ритуализация
Изпълнение на дейност 6 Управление на проекта
Изпълнение на дейност 2.2* Конкурс и изложба “Пижо и Пенда”
Изпълнение на дейност 2.3* Конкурс и изложба “Великденско яйце”
Подготовка на дейност 3* Организиране на училищен празник-хепънинг с участие на членовете на училищната общност, с демонстрации на живо на резултате постигнати в клубните дейности
Изпълнение на дейност 3 Организиране на училищен празник-хепънинг с участие на членовете на училищната общност, с демонстрации на живо на резултате постигнати в клубните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 413 BGN
Общ бюджет: 91 487 BGN
БФП: 91 487 BGN
Общо изплатени средства: 90 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 083 BGN
2011 39 584 BGN
2012 6 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 320 BGN
2011 33 646 BGN
2012 5 344 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 762 BGN
2011 5 938 BGN
2012 943 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 643 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз