Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0729-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Здрави, талантливи и активни граждани на община Вълчи дол”
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Вълчи дол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: дейност 1. Дейности по администриране и мониториране на проекта
дейност 2. Информиране и публичност
дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставки и доставка на възложените материали и оборудване
дейност 4. Организиране и провеждане на извънкласните дейности от клубовете и скаутските отряди в четирите училища
дейност 5. Изготвяне на междинни и окончателни технически и счетоводни отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 688 BGN
Общ бюджет: 125 299 BGN
БФП: 125 299 BGN
Общо изплатени средства: 125 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 109 774 BGN
2011 15 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 93 308 BGN
2011 13 089 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 397 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 466 BGN
2011 2 310 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 776 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз