Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0991-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 22.10.2009
Дата на приключване: 22.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Организация и управление на проекта
5. Панаир на професиите
6. Дейности по информиране и публичност на проекта
2. Провеждане на изследване на ученици от 5-ти до 8-ми клас
3. Семинари
4. Организиране на групи за професионално ориентиране и запознаване с професиите
7. Вътрешен мониторинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 234 BGN
Общ бюджет: 109 221 BGN
БФП: 109 221 BGN
Общо изплатени средства: 109 220 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 109 220 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 220 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 92 837 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 383 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 383 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз