Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СЛЕД УЧИЛИЩЕ - КЪМ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР"
Бенефициент: ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГР. ЕЛХОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 Пресконференция за откриване на проекта Изпълнение на дейност 1 Пресконференция за откриване на проекта
Подготовка на дейност 2 Лятно училище „Аз плувам” Изпълнение на дейност 2 Лятно училище „Аз плувам”
Подготовка на дейност 3 Сформиране на школи за извънкласни и извънучилищни дейности Изпълнение на дейност 3 Сформиране на школи за извънкласни и извънучилищни дейности
Подготовка на дейност 4 ”Мама, татко и аз” – състезание със спортно-развлекателен характер Изпълнение на дейност 4 ”Мама, татко и аз” – състезание със спортно-развлекателен характер
Подготовка на дейност 5 Кръгла маса на тема „Будителите в моя роден край” Изпълнение на дейност 5 Кръгла маса на тема „Будителите в моя роден край”
Подготовка на дейност 6 Конкурс за коледна поздравителна картичка Изпълнение на дейност 6 Конкурс за коледна поздравителна картичка
Подготовка на дейност 7 Дискусия ”Всеки ден е АНТИ-СПИН ден” Изпълнение на дейност 7 Дискусия ”Всеки ден е АНТИ-СПИН ден”
Подготовка на дейност 8 „Бързи, смели, сръчни” – междуучилищно състезание, начален курс Изпълнение на дейност 8 „Бързи, смели, сръчни” – междуучилищно състезание, начален курс
Подготовка на дейност 9 „Аз и моят приятел в мултикултурна среда” – еднодневен семинар Изпълнение на дейност 9 „Аз и моят приятел в мултикултурна среда” – еднодневен семинар
Подготовка на дейност 10 Масов крос и междуучилищна лекоатлетическа щафета Изпълнение на дейност 10 Масов крос и междуучилищна лекоатлетическа щафета
Подготовка на дейност 11 „Моето поведение в обществото” – двудневен семинар Изпълнение на дейност 11 „Моето поведение в обществото” – двудневен семинар
Подготовка на дейност 12 Дни на изявата – оформяне на цветни лехи, залесяване, пресъздаване на великденските обичаи в родния край, театрален спектакъл, великденска изложба на школата по живопис Изпълнение на дейност 12 Дни на изявата – оформяне на
Подготовка на дейност 13 Организиране на спортни състезания и забавно – развлекателни игри за Деня на спорта – 17 май Изпълнение на дейност 13 Организиране на спортни състезания и забавно – развлекателни игри за Деня на спорта – 17 май
Подготовка на дейност 14 Ден на талантите за Международния ден на детето – 1 юни Изпълнение на дейност 14 Ден на талантите за Международния ден на детето – 1 юни
Подготовка на дейност 15 Ескурзионно летуване за опознаване разнообразието на растителния свят в природата Изпълнение на дейност 15 Ескурзионно летуване за опознаване разнообразието на растителния свят в природата
Подготовка на дейност 16 Кампания за информиране на обществеността Изпълнение на дейност 16 Кампания за информиране на обществеността
Подготовка на дейност 17 Заключителна пресконференция Подготовка на дейност 17 Заключителна пресконференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 207 BGN
Общ бюджет: 115 246 BGN
БФП: 115 246 BGN
Общо изплатени средства: 114 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 966 BGN
2011 15 796 BGN
2012 20 268 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 271 BGN
2011 13 427 BGN
2012 17 228 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 695 BGN
2011 2 369 BGN
2012 3 040 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 105 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз