Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: УЧЕНИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ПО АРХЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ" ГР. СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 08.09.2009
Дата на приключване: 18.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Подбор на участниците в проекта;
Подготовка на дейност 2 Срещи, беседи, обучение;
Изпълнение на дейност 2* Срещи, беседи, обучение;
Изпълнение на дейност 2.1* Срещи-беседи с изтъкнати археолози и еколози - наблюдение, проучване, описване и заснемане на археологически разкопки и природни паркове в България.
Изпълнение на дейност 2.2* Обучение по археология и екология - запознаване и изследване на културно-историческото наследство и природното богатство на България.
Изпълнение на дейност 3* Посещение на музеи и културни паметници, природни паркове;
Изпълнение на дейност 4* Провеждане на съботно-неделни и ваканционни извънучилищни курсове по екология и археология, излети сред природата, организиране на детски сървайвър в планината.*
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на форум/дискусия за проблемите на околната среда и човешкото въздействие върху нея;
Подготовка на дейност 6 Организиране на конкурс за детска художествена фотография “Аз и природата”;
Изпълнение на дейност 6 Организиране на конкурс за детска художествена фотография “Аз и природата”;
Подготовка на дейност 7 Организиране на конкурси за есе “Природата – безценно богатство, което не ценим”, “Какво е историята за мен”;
Изпълнение на дейност 7 Организиране на конкурси за есе “Природата – безценно богатство, което не ценим”, “Какво е историята за мен”;
Изпълнение на дейност 8* Информиране и публичност на проектното предложение – визуализация;*
Изпълнение на дейност 9 Организация и управление на проекта;
Подготовка на дейност 5* Провеждане на форум/дискусия за проблемите на околната среда и човешкото въздействие върху нея;
Партньори
Партньори:
22 СОУ "Г. С. Раковски" - гр. София
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 634 BGN
Общ бюджет: 72 244 BGN
БФП: 72 244 BGN
Общо изплатени средства: 70 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 810 BGN
2011 0 BGN
2012 23 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 789 BGN
2011 0 BGN
2012 19 905 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 022 BGN
2011 0 BGN
2012 3 513 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз