Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0235-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училището част от моя свят
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ” - ГР. СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри средата за обучение и възпитание на 1087 деца и ученици от проектните училища в община Елин Пелин и район Красна Поляна гр. София.
Дейности: 1. Сформиране на работен екип и Съвет за подкрепа на проекта
2.Провеждане на обучения за изграждане на капацитет
подготовка на изпълнението на дейност 3, 4 и 5
3.Организиране и провеждане на извънкласните извънучилищни дейности за деца от 1-до 4 клас
4.Активност и гражданско участие за младите хора от 5-12 клас от
5.Предоставяне на услуги за деца с трудности в поведението
6.*Ангажиране на общността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 255 169 BGN
Общ бюджет: 195 340 BGN
БФП: 195 340 BGN
Общо изплатени средства: 196 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 129 627 BGN
2011 67 204 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 110 183 BGN
2011 57 123 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 444 BGN
2011 10 081 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 525 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз