Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0797-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Желано училище – безкрайни хоризонти"
Бенефициент: СОУ "ИВАН ВАЗОВ"-ГР.ВЪРШЕЦ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 09.10.2009
Дата на приключване: 09.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за пълноценно социално включване на учениците чрез изграждане на благоприятна училищна среда за стимулиране развитието на личностния им потенциал
Дейности: Подготовка на дейност 1. Фанфарна и духова музика
Изпълнение на дейност 1. Фанфарна и духова музика
Подготовка на дейност 2. Отглеждане на посадъчен материал в училищната оранжерия и озеленяване на училищните дворове
Изпълнение на дейност 2. Отглеждане на посадъчен материал в училищната оранжерия и озеленяване на училищните дворове
Подготовка на дейност 3. Зелено училище за езикова подготовка
Изпълнение на дейност 3. Зелено училище за езикова подготовка
Подготовка на дейност 4. Шивашко ателие
Изпълнение на дейност 4. Шивашко ателие
Подготовка на дейност 5. Информационни технологии – І-ІV клас
Изпълнение на дейност 5. Информационни технологии – І-ІV клас
Подготовка на дейност 6. Млад командос
Изпълнение на дейност 6. Млад командос
Подготовка на дейност 7. Танцови състави в двете училища
Изпълнение на дейност 7. Танцови състави в двете училища
Подготовка на дейност 8. Кръжок по изкуства в двете училища
Изпълнение на дейност 8. Кръжок по изкуства в двете училища
Подготовка на дейност 9. Клуб „Здраве” ОУ „Климент Охлидски
Изпълнение на дейност 9. Клуб „Здраве” ОУ „Климент Охлидски
Подготовка на дейност 10. Клуб „Здраве” ОУ „Климент Охлидски
Изпълнение на дейност 10. Клуб „Здраве” ОУ „Климент Охлидски
Изпълнение на дейност 11. Театрални групи в двете училища
Изпълнение на дейност 12. Осигуряване на публичност по проекта
Подготовка на дейност 11. Театрални групи в двете училища
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 753 BGN
Общ бюджет: 139 690 BGN
БФП: 139 690 BGN
Общо изплатени средства: 143 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 93 473 BGN
2011 35 992 BGN
2012 13 887 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 79 452 BGN
2011 30 594 BGN
2012 11 804 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 021 BGN
2011 5 399 BGN
2012 2 083 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 503 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз