Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0800-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "УЧИЛИЩЕ ЗА ЦВЕТЯ, ЦВЕТЯ ЗА УЧИЛИЩЕ"
Бенефициент: Основно училище "20 април"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 Организационни срещи на екипа
Изпълнение на дейност 1 Организационни срещи на екипа
Подготовка на дейност 2 Ботаническа градина в моето училище
Изпълнение на дейност 2 Ботаническа градина в моето училище
Подготовка на дейност 3 Клуб „Пътешественик”
Изпълнение на дейност 3 Клуб „Пътешественик”
Подготовка на дейност 4 Клуб „Виртуални помощници”
Изпълнение на дейност 4 Клуб „Виртуални помощници”
Подготовка на дейност 5 Цветята – храна за душата
Изпълнение на дейност 5 Цветята – храна за душата
Подготовка на дейност 6 Ученическо състезание „Млад риболовец”
Изпълнение на дейност 6 Ученическо състезание „Млад риболовец”
Подготовка на дейност 7 Лагер школа „Зеленият път на красотата”*
Изпълнение на дейност 7 Лагер школа „Зеленият път на красотата”
Подготовка на дейност 8 Информиране и публичност
Изпълнение на дейност 8 Информиране и публичност
Партньори
Партньори:
ОУ "ПРОФЕСОР МАРН ДРИНОВ" ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 873 BGN
Общ бюджет: 66 045 BGN
БФП: 66 045 BGN
Общо изплатени средства: 66 042 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 570 BGN
2011 51 472 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 042 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 385 BGN
2011 43 751 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 186 BGN
2011 7 721 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 906 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз