Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0035-C0001
Номер на проект: РД-08-420/06.11.2009; РД-08-14/16.01.2014 г.;
Наименование: "Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна и периферна техника и доставка на офис консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г."
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2009
Начална дата: 06.11.2009
Дата на приключване: 11.10.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното управление и контрол на ОП „Транспорт”.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мултиелектроникс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 850 000 BGN
Общ бюджет: 1 689 943 BGN
БФП: 1 689 943 BGN
Общо изплатени средства: 1 689 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 689 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 763 900 BGN
2011 10 983 BGN
2012 11 544 BGN
2013 37 578 BGN
2014 26 209 BGN
2015 839 731 BGN
1 689 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 436 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 649 315 BGN
2011 9 335 BGN
2012 9 812 BGN
2013 31 941 BGN
2014 22 277 BGN
2015 713 771 BGN
1 436 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 253 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 114 585 BGN
2011 1 647 BGN
2012 1 732 BGN
2013 5 637 BGN
2014 3 931 BGN
2015 125 960 BGN
253 492 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Персонални настолни конфигурации
Индикатор 2 2. Непрекъсваемо електрозахранвание (UPS) за персонални настолни конфигурации
Индикатор 3 3. Преносими компютри
Индикатор 4 4. Външни твърди дискове
Индикатор 5 5. Мултимедиен прожектор
Индикатор 6 6. Цветен лазерен мрежови А4 принтер
Индикатор 7 7. Цветен мрежови А3 принтер
Индикатор 8 8. Цветно мултифункционално A4 устройство /копир, принтер, скенер, факс/
Индикатор 9 9. Цветно мултифункционално устройство /копир, принтер, скенер/
Индикатор 10 10. Комбинирана електр. машина за подвързване
Индикатор 11 11. Ламинатор
Индикатор 12 12. Деструктор за CD
Индикатор 13 13. Цветен плотер
Индикатор 14 14. Цифрова видеокамера
Индикатор 15 15. Цифров фотоапарат
Индикатор 16 16. Цифров диктофон
Индикатор 17 17. Гилотина
Индикатор 18 18. Флипчарт
Индикатор 19 19. Телевизионен приемник
Индикатор 20 20. DVD - player
Индикатор 21 21. Мобилни телефони
Индикатор 22 22. Сървер за бекъп
Индикатор 23 23. Безжични точки за достъп (Wireless Access Points)
Индикатор 24 24. Безжичен контролер
Индикатор 25 25. Защитна стена (Firewall – router)
Индикатор 26 Платени месечни такси за служебни мобилни телефони
Индикатор 27 Платени месечни такси за мобилен интернет
Индикатор 28 (Д) 27. Таблети
Индикатор 29 (Д) 29. Инсталирана и изградена сървърна система
Индикатор 30 (Д) 30. Изпълнение заявки за консумативи
Индикатор 31 (Д) 31. Телефонна централа
Индикатор 32 (Д) 32. Стационарни телефони


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз