Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Практиката в реална работна среда – стадий от развитието на младите специалисти”
Бенефициент: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествена професионална подготовка,улесняване на прехода от училищната работилница кам реалната работна среда и създаване на необходимите трудови навици за спазване на производствената и технологична дисциплина,при производството мебели и изделия от дървесина.
Дейности: 1 Подписване на договор
2 Организационна подготовка по проекта
3 Набиране на ученици
4 Сключване на договор с партньора по проекта.
5 Избор на застрахователна компания
6 Сключване на договори с преподаватели и наставници.
7 Осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства
8 Изготвяне и сключване на договори с екипа по проекта
9 Провеждане на практиката*
10 Изплащане на стимулиращи стипендии и хонорари
11.*Подготовка на дейност 11 Полагане на изпит
11.*Изпълнение на дейност 11 Полагане на изпит
12 Изготвяне на отчетни документи /фактури/ и отчети по проекта
13 *Отразяване на проекта пред обществеността
14* Наблюдение, оценка и мониторинг
Партньори
Партньори:
„Мебелор”ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 390 BGN
Общ бюджет: 57 630 BGN
БФП: 57 630 BGN
Общо изплатени средства: 57 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 925 BGN
2011 35 705 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 636 BGN
2011 30 349 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 289 BGN
2011 5 356 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 644 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз