Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0034-C0001
Номер на проект: ДОПТ-13/20.10.2009 г.; ДОПТ-25/11.12.2012 г.
Наименование: "Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите в Звена за изпълнение и управление на проекти в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - Бенефициент по ОП "Транспорт" 2007-2013 г., в изпълнение на разпоредбите на ПМС 197/2008
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 11.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е стимулиране и укрепване на админ. капацитет на служителите, изпълняващи дейности, свързани с планиране, програмиране, изпълнение и управление отчетност, вътрешен контрол и мониторинг на проекти финансирани по ОПТ, по които ДППИ е бенефициент. В дългосрочна перспектива създаването на висок потенциал и устоичивост на звената за изпълнение и управление на проекти по ОПТ по които ДППИ е бенефициент, е друга важна цел на настоящия проект, което ще доведе до ефикасно разработване, подготовка и изпълнение на проектите, финансирани по ОПТ.
Дейности: Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на служителите в Звена за изпълнение и управление на проекти в Държавно предпри
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой допълнително изплатени възнаграждения, в едно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИУП в ДП „ПИ” за периода 12.08.2008 – 31.12.2008
Индикатор 2 Брой допълнително изплатени възнаграждения на база шестмесечни заплати, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в ДП „ПИ” за първото шестмесечие на 2009 г.
Индикатор 3 Брой допълнително изплатени възнаграждения на база шестмесечни заплати, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в ДП „ПИ”за второто шестмесечие на 2009 г.
Индикатор 4 Брой допълнително изплатени възнаграждения на база шестмесечни заплати, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в ДП „ПИ” за първото шестмесечие на 2010 г.
Индикатор 5 Брой допълнително изплатени възнаграждения на база шестмесечни заплати, ведно с осигурителни вноски, на служителите от ЗИП/ЗИУП в ДП „ПИ”за второто шестмесечие на 2010 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз