Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0033-C0001
Номер на проект: РД-08-375/15.10.09;РД-08-631/30.12.11;РД-08-503/11
Наименование: Предварителен контрол на документации за възлагане на обществени поръчки и участие на външни експерти в комисии за провеждане на процедури по проекти, предвидени за финансиране от ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 27.08.2009
Начална дата: 15.10.2009
Дата на приключване: 11.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефикасността и ефективността на работа на Управляващия орган в процеса на управление и контрол на проектите, финансирани със средства от ОП „Транспорт” 2007-2013г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 360 000 BGN
Общ бюджет: 189 759 BGN
БФП: 189 759 BGN
Общо изплатени средства: 189 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 480 BGN
2011 84 747 BGN
2012 24 110 BGN
2013 13 422 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 57 358 BGN
2011 72 035 BGN
2012 20 494 BGN
2013 11 409 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 295 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 122 BGN
2011 12 712 BGN
2012 3 617 BGN
2013 2 013 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 464 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвяне на доклад за съответствие на техническите спецификации от документацията за провеждане на процедурата
Индикатор 2 2. Участие в комисия по чл. 34 от ЗОП като член или наблюдател


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз