Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0033-C0001
Номер на проект: TA-2009-KPOS-PPIP-33
Наименование: Организиране на обучения за бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2009
Начална дата: 03.07.2009
Дата на приключване: 28.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: повишаване на капацитета на бенефициентите по ОПОС
Дейности: Организиране на обучения на бенефициенти по ос 1,2 и 3 в София
Организиране на обучения на бенефициентти - общински администрации в страната
Организиране на обучения на дирекция "КПОС", "ФЕСОС" и "ВО"
Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум Евро тренинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 574 290 BGN
Общ бюджет: 207 486 BGN
БФП: 207 486 BGN
Общо изплатени средства: 207 486 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 112 354 BGN
2011 118 186 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 054 BGN
207 486 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 95 501 BGN
2011 100 458 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 19 596 BGN
176 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 853 BGN
2011 17 728 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 458 BGN
31 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз