Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0029-C0001
Номер на проект: РД-08-314/27.08.2009 г.
Наименование: Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 11.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет в структурите, ангажирани в дейностите, свързани с програмиране, изпълнение, управление, наблюдение, контрол и одит на ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 200 000 BGN
Общ бюджет: 1 200 000 BGN
БФП: 1 200 000 BGN
Общо изплатени средства: 517 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 200 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 409 762 BGN
2011 107 818 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
517 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 020 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 348 297 BGN
2011 91 645 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
439 943 BGN
В т.ч. Национално финансиране 180 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 61 464 BGN
2011 16 173 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 637 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Брой допълнителни месечни възнаграждения за изплащане по проекта в периода 01.09.2009 г.-01.09.2011 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз