Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0027-C0001
Номер на проект: РД-08-313/27.08.2009г.; РД-08-358/02.07.2013 г.
Наименование: Предоставяне на специфична експертиза на УО при извършване на проверки на място по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 02.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане и обезпечаване на задълженията на УО в процеса на верефициране на разходите, извършени от бенефициентите при изпълнението на ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЛ 1000” АД – „СКЛ КОНСУЛТ” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 185 000 BGN
Общ бюджет: 390 625 BGN
БФП: 390 625 BGN
Общо изплатени средства: 390 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 235 762 BGN
2011 128 600 BGN
2012 13 493 BGN
2013 12 770 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
390 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 200 398 BGN
2011 109 310 BGN
2012 11 469 BGN
2013 10 854 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 364 BGN
2011 19 290 BGN
2012 2 024 BGN
2013 1 915 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 594 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Методология за изготвяне на оценка на риска на проектите, финансирани по ОПТ
Индикатор 2 2. Извършени проерки на място, съгласно годишния план за 2009 г.
Индикатор 3 3. Проверки на място, съгласно годишния план за 2010 г.
Индикатор 4 4. Проверки на място, съгласно годишния план за 2011 г
Индикатор 5 5. Проверки на място, съгласно годишния план за 2012 г.
Индикатор 6 6. Извънредни проверки на място от УО на ОПТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз